Expert op het (jeugd)zorg domein met kracht, passie en een doelgerichte no-nonsens aanpak

Transformatie en Verandermanagement

Er zit kracht in de professional, er zit kracht in een gezin, er zit kracht in een organisatie. Die kracht boor ik aan en van daaruit zetten we de verandering in. Niet door lang te praten maar door aan de slag te gaan. Veranderen is een uitdaging, een stap in het onbekende, je moet je manier van werken, je manier van doen, loslaten. Er is wilskracht voor nodig om automatismen te doorbreken. Met mijn gedrevenheid, humor en enthousiasme gaat dit lukken.

Mijn ervaring is dat wanneer je de communicatie van het begin af aan vanaf de werkvloer oppakt er een bereidheid is om te veranderen en er (professionele) creativiteit vrijkomt om zo goedkoper te werken. Ik ken de werkvloer, ik ken de bezwaren, ook van hen die met de hakken in het zand zitten. Ik ken ook de mogelijkheden, de passie van de professional voor haar vak en de drive die er is als er, binnen de gestelde kaders, ruimte komt. Sturing & control, (financiële) begrenzing, eenduidigheid, digitaliseren, formaliseren, e.d. blijken prima inpasbaar waardoor u als manager resultaten inzichtelijk kan maken en ook het budget gerespecteerd wordt.

Meer en meer wordt duidelijk, ook in grotere organisaties zoals Buurtzorg en Bureau Jeugdzorg Amsterdam, dat mensen graag, binnen de ruimte die er is, 'zelf het wiel uitvinden'. Ik draai graag een rondje mee om die beweging in een verandering of transformatie om te zetten!

Jacqueline? Slim, gedegen, snel-denkend, ervaren, doelgericht en met het hart op de goede plaats.