Expert op het (jeugd)zorg domein met kracht, passie en een doelgerichte no-nonsens aanpak

Project/procesmanagement

Doelgericht en vanuit een bodem van samenwerken werk ik toe naar de doelen die behaald (moeten) worden. Samenwerken met alle betrokken geledingen, van bestuur tot uitvoering, van ICT tot gastvrouw, is mijn kwaliteit en het creëert draagvlak is mijn ervaring. Door een heldere begrenzing van het project of een duidelijke stip op de horizon weet een ieder welke ‘speelruimte’ er is zodat de creativiteit/inventiviteit gestimuleerd wordt. Gaandeweg maken we met elkaar het pad. Met mij als projectleider zal er niet lang gepraat worden. We stropen de mouwen op, zetten 'piket paaltjes' voor de juiste richting en gaan aan de slag. Onderweg sturen we bij en proberen waar nodig andere wegen uit. Door bij tijd en wijle stil te staan en rond te kijken (evalueren) zetten we de koers verder uit en leveren we de concrete resultaten aan u als manager aan. Zo kunt u goed beslagen ten ijs komen.

Jacqueline? Slim, gedegen, snel-denkend, ervaren, doelgericht en met het hart op de goede plaats.