Expert op het (jeugd)zorg domein met kracht, passie en een doelgerichte no-nonsens aanpak

Uurtarief

De prijs die ik hanteer ligt rond de € 80,-. Dit is exclusief BTW.

Voor opdrachten over een langere duur en/of opdrachten waarvan u het idee heeft dat zij afwijkend zijn, bijvoorbeeld omdat u de BTW niet kunt aftrekken, ga ik graag met u in gesprek om het tarief nader te bepalen.

Reiskosten/Reistijd

Tot 30 km (enkele reis) vanaf Parklaan 11 Zaandijk zitten de reiskosten bij de prijs inbegrepen.
Bij meer dan 30 km ga ik uit van € 0,19 per km (ex. BTW).
Reistijd tot aan de standplaats van de opdracht zit in het tarief.
(Voor uw informatie: opdrachten in de ring van Alkmaar, Hoorn, Amsterdam vallen binnen de 30 km)

Mocht het voor de opdracht noodzakelijk zijn om aanwezig te zijn op een andere locatie dan de standplaats dan bereken ik € 0,19 per km (ex BTW) indien deze locatie buiten de ring van 30 km ligt. Gaat het om bijeenkomsten die tijdens de dag van de opdracht zelf plaatsvinden dan is ook de reistijd vanaf de standplaats tot de te bezoeken locatie werktijd. Bijv. vergaderingen/samenkomsten op de werkdag op een andere locatie dan de standplaats.

Deze mogelijke extra kosten worden onder 'Doorberekende kosten' opgevoerd.

Voor alles geldt: overleg is mogelijk.

Jacqueline? Slim, gedegen, snel-denkend, ervaren, doelgericht en met het hart op de goede plaats.